TPK (3673)

445 人持有, 0 人融券放空, 5187 筆交易資料


目前沒有任何評等


登入後才可發表評等

TPK (3673) 近期新聞  

TPK-KY10月營收77.14億元年減46.72% 1—10月達968.07億元| Anue ...
2020/11/09 01:39. 鉅亨網新聞中心(來源:台灣證券交易所). Tag. 10月營收. TPK- KY(3673-TW)2020年10月營收資料(單位:千元). 項目, 10月營收, 1—10月營收.

近期交易紀綠

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

帳號

類型

張數

價位

成交時間

rong147147

買進

10

46.1

2020.11.18 09:04

stock [email protected]

買進

3

46.25

2020.11.16 11:36

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 11:36

stock [email protected]

買進

43

46.3

2020.11.16 11:18

stock [email protected]

買進

57

46.2

2020.11.16 11:55

stock [email protected]

買進

4

46.3

2020.11.16 11:18

stock [email protected]

買進

5

46.3

2020.11.16 11:18

stock [email protected]

買進

100

46.3

2020.11.16 11:18

stock [email protected]

買進

75

46.3

2020.11.16 10:58

stock [email protected]

買進

25

46.2

2020.11.16 11:55

stock [email protected]

買進

3

46.3

2020.11.16 10:58

stock [email protected]

買進

20

46.3

2020.11.16 10:58

stock [email protected]

買進

4

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

14

46.25

2020.11.16 11:36

stock [email protected]

買進

2

46.2

2020.11.16 11:55

stock [email protected]

買進

50

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

100

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

1

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

10

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

20

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

50

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

100

46.35

2020.11.16 10:39

stock [email protected]

買進

2

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

10

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

20

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

100

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

4

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

10

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

20

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

100

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

2

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

10

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

20

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

100

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

2

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

10

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

20

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

100

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

3

46.25

2020.11.16 10:17

stock king[email protected]

買進

10

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

20

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

50

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

100

46.25

2020.11.16 10:17

stock [email protected]

買進

2

45.95

2020.11.13 11:19

stock [email protected]

買進

5

45.95

2020.11.13 11:19

stock [email protected]

買進

10

45.95

2020.11.13 11:19

stock [email protected]

買進

20

45.95

2020.11.13 11:19

stock [email protected]

買進

50

45.95

2020.11.13 11:19

stock [email protected]

買進

100

45.95

2020.11.13 11:19

stanly4613

融券回補

30

45.85

2020.11.13 10:15

stock [email protected]

買進

2

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

50

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

50

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

4

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

50

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:44

stock [email protected]

買進

3

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

50

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

20

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

50

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

3

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

2

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:38

stock [email protected]

買進

2

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

2

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

2

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

5

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

10

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

100

45.6

2020.11.12 12:34

stock [email protected]

買進

2

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

10

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

100

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

100

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

2

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

10

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

100

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

100

45.7

2020.11.12 11:37

stock [email protected]

買進

2

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

10

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

2

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

10

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

2

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

10

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進

100

45.65

2020.11.12 11:33

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

100

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

4

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

100

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

46.5

2020.11.11 13:29

stock [email protected]

買進-已取消

1

--

未成交

stanly4613

融券回補

20

46.5

2020.11.11 13:29

stock [email protected]

買進

20

46.5

2020.11.11 13:29

stock [email protected]

買進

50

46.5

2020.11.11 13:29

stock [email protected]

買進

7

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進-已取消

93

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

5

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

20

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

50

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

100

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

3

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

20

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

100

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

5

46.35

2020.11.11 13:19

stock [email protected]

買進

11

46.5

2020.11.11 13:10

stock [email protected]

買進-已取消

9

--

未成交

stock [email protected]

買進

50

46.5

2020.11.11 13:09

stock [email protected]

買進

100

46.5

2020.11.11 13:09

stock [email protected]

買進

2

46.5

2020.11.11 13:09

stock [email protected]

買進

10

46.5

2020.11.11 13:09

stock [email protected]

買進

13

46.55

2020.11.11 13:00

stock [email protected]

買進-已取消

37

--

未成交

stock [email protected]

買進

100

46.55

2020.11.11 13:00

stock [email protected]

買進

3

46.55

2020.11.11 13:00

stock [email protected]

買進

10

46.55

2020.11.11 13:00

stock [email protected]

買進

39

46.65

2020.11.11 12:50

stock [email protected]

買進-已取消

11

--

未成交

stock [email protected]

買進

8

46.6

2020.11.11 12:39

stock [email protected]

買進-已取消

92

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

46.6

2020.11.11 12:39

stock [email protected]

買進

50

46.6

2020.11.11 12:39

stock [email protected]

買進

100

46.6

2020.11.11 12:39

stock [email protected]

買進

2

46.6

2020.11.11 12:39

stock [email protected]

買進

50

46.55

2020.11.11 12:29

stock [email protected]

買進

18

46.55

2020.11.11 12:19

stock [email protected]

買進-已取消

82

--

未成交

stock [email protected]

買進

10

46.55

2020.11.11 12:19

stock [email protected]

買進

20

46.55

2020.11.11 12:19

stock [email protected]

買進

25

46.6

2020.11.11 12:09

stock [email protected]

買進-已取消

75

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

46.6

2020.11.11 12:09

stock [email protected]

買進

10

46.6

2020.11.11 12:09

stock [email protected]

買進

20

46.6

2020.11.11 12:09

stock [email protected]

買進

2

46.5

2020.11.11 11:55

stock [email protected]

買進-已取消

98

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

46.5

2020.11.11 11:55

stock [email protected]

買進

10

46.5

2020.11.11 11:55

stock [email protected]

買進

20

46.5

2020.11.11 11:55

stock [email protected]

買進

25

46.55

2020.11.11 11:44

stock [email protected]

買進-已取消

75

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

46.55

2020.11.11 11:34

stock [email protected]

買進

10

46.55

2020.11.11 11:34

stock [email protected]

買進

20

46.55

2020.11.11 11:34

stock [email protected]

買進

23

46.55

2020.11.11 11:24

stock [email protected]

買進-已取消

77

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

46.55

2020.11.11 11:24

stock [email protected]

買進

5

46.55

2020.11.11 11:15

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進

20

46.55

2020.11.11 11:15

stock [email protected]

買進

67

46.55

2020.11.11 11:04

stock [email protected]

買進-已取消

33

--

未成交

stock [email protected]

買進

10

46.55

2020.11.11 11:04

stock [email protected]

買進

20

46.55

2020.11.11 11:04

stock [email protected]

買進

24

46.65

2020.11.11 10:52

stock [email protected]

買進-已取消

76

--

未成交