F-金麗 (8429)

25 人持有, 0 人融券放空, 282 筆交易資料


目前沒有任何評等


登入後才可發表評等

F-金麗 (8429) 近期新聞  

持有 F-金麗 (8429)

帳號

張數

成本

周靜蓉

261.877

34.4929

gpr3k5.yahoo

209.502

34.2543

孫煜翔

29.004

43.1663

tonytyhuang

29.004

49.8551

ChengYu Lin

26.104

57.1062

아스피디

21.753

78.9548

嘿嘿嘿

20.34

25.5654

吳志祥

18.852

38.8766

黃琮皓

14.502

69.9904

楊秀英

14.502

54.4063

claire wu(fb)

13.617

46.6329

Angus Lin

12.255

41.4198

Chih-yuan Chen

7.25

48.4138

Alexander Chen

7.25

72.7586

haohaochang

5.237

34.1799

skytome0517

5.237

33.5116

8cynthia8er

5.085

29.351

Sung Rou Yi

3.142

37.5238

Tina Chong

2.9

53.2413

Corgi Lin

2.034

24.3854

(僅列出張數較多的部份帳號)

近期交易紀綠

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

帳號

類型

張數

價位

成交時間

Morries_Lin

買進-已取消

1

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

3

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

5

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

6

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

8

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

9

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

24

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

25

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

19

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

10

--

未成交

Morries_Lin

買進-已取消

10

--

未成交

劉容妍

買進-已取消

3

--

未成交

劉容妍

買進-已取消

3

--

未成交

劉容妍

買進-已取消

4

--

未成交

張益睿

賣出

1

22.7

2018.07.23 09:06

張益睿

買進

1

24.45

2018.07.13 09:05

張零

賣出

48

23.4

2018.07.06 09:09

張零

賣出

51

23.6

2018.07.06 09:20

張零

賣出

1

23.95

2018.07.05 09:14

張益睿

賣出

5

25.3

2018.07.02 09:10

張零

買進

54

25.1

2018.06.29 09:11

張零

買進

46

25.1

2018.06.29 09:22

張益睿

買進

5

26.4

2018.06.25 09:14

kevin102302

買進

1

22.4

2018.05.18 09:16

yang31505

買進

1

22

2018.03.29 09:15

歐巴鏟屎官

賣出

10

24.55

2018.01.16 09:06

Corgi Lin

買進

2

24.8

2018.01.15 09:11

asiya

買進-已取消

10

--

未成交

歐巴鏟屎官

買進

10

24.85

2018.01.11 09:13

tai

融券回補

2

23.9

2017.12.29 09:15

a35286a

賣出

26

24.35

2017.12.15 09:23

a35286a

賣出

7

24.3

2017.12.15 09:28

a35286a

賣出

1

24.3

2017.12.15 09:33

a35286a

賣出

4

24.3

2017.12.15 09:38

a35286a

賣出

4

24.35

2017.12.15 09:43

a35286a

賣出

5

24.3

2017.12.15 09:48

a35286a

賣出

3

24.3

2017.12.15 09:53

a35286a

買進

50

24.45

2017.12.14 13:43

嘿嘿嘿

買進

20

26

2017.11.22 09:08

tai

融券賣出

2

26.05

2017.11.17 13:15

歐巴鏟屎官

賣出

10

27.65

2017.11.13 09:09

le palais

賣出-已取消

1

--

未成交

le palais

賣出-已取消

1

--

未成交

le palais

買進

1

30

2017.11.03 09:06

歐巴鏟屎官

買進

10

29.55

2017.10.30 09:08

8cynthia8er

買進

5

29.85

2017.10.27 09:10

郭長義

賣出

1

35.5

2017.06.07 09:07

haohaochang

買進

5

35.8

2017.06.06 09:09

gpr3k5.yahoo

買進

42

33.9

2017.05.16 09:11

gpr3k5.yahoo

買進

39

33.8

2017.05.16 09:21

gpr3k5.yahoo

買進

19

33.65

2017.05.16 09:30

gpr3k5.yahoo

買進

100

37.95

2017.04.24 09:12

Chao Chien

賣出

10

38.2

2017.04.13 09:19

Chao Chien

賣出-已取消

10

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

10

--

未成交

Chao Chien

賣出

20

37.75

2017.04.12 10:53

Chao Chien

賣出

20

37.75

2017.04.12 10:53

Chao Chien

賣出

50

38.25

2017.04.11 09:37

Chao Chien

賣出-已取消

50

--

未成交

周靜蓉

買進

50

34.6

2017.04.03 09:08

周靜蓉

買進

100

34.6

2017.04.03 09:08

周靜蓉

買進-已取消

100

--

未成交

skytome0517

買進

5

35.1

2017.03.28 09:07

郭長義

買進

1

35.35

2017.03.27 09:17

Chao Chien

賣出-已取消

26

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

69

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

5

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

95

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

5

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

100

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

1

--

未成交

Chao Chien

賣出-已取消

100

--

未成交

Chao Chien

賣出

100

35.25

2017.03.10 11:06

Chao Chien

賣出-已取消

1

--

未成交

Chao Chien

買進

100

36

2017.03.10 09:09

Chao Chien

買進-已取消

100

--

未成交

Chao Chien

買進

100

36

2017.03.10 09:09

周靜蓉

買進

21

38.45

2017.03.06 09:13

周靜蓉

買進

72

38.45

2017.03.06 09:21

周靜蓉

買進

7

38.15

2017.03.06 09:31

wbvdapf

賣出

12

38.15

2017.02.17 09:11

wbvdapf

買進

2

34.55

2017.01.18 09:04

wbvdapf

買進

1

35.05

2017.01.13 09:05

wbvdapf

買進

1

35.25

2017.01.12 09:07

Luo Pei-Shiuan

賣出

10

36.05

2017.01.09 09:51

wbvdapf

買進

3

35.5

2017.01.04 09:06

wbvdapf

買進

2

36.4

2016.12.28 09:06

wbvdapf

買進

2

36.45

2016.12.26 09:08

wbvdapf

買進

1

36.3

2016.12.20 09:05

Denny Lee

賣出

6

39.45

2016.12.12 09:09

Sung Rou Yi

買進-已取消

3

--

未成交

Sung Rou Yi

買進

3

39.3

2016.12.09 12:58

Luo Pei-Shiuan

買進

10

39.9

2016.12.09 10:06

13381669177

買進-已取消

20

--

未成交

13381669177

買進-已取消

20

--

未成交

13381669177

買進-已取消

20

--

未成交

13381669177

買進-已取消

20

--

未成交

Yanagishita Cloud Dance

賣出零股

0.5

46.05

2016.09.21 13:35

Yanagishita Cloud Dance

賣出

35

46

2016.09.21 09:04

Yanagishita Cloud Dance

賣出

21

46.2

2016.09.21 09:12

Yanagishita Cloud Dance

賣出

15

46.2

2016.09.21 09:17

Yanagishita Cloud Dance

賣出

9

46.15

2016.09.21 09:22

Yanagishita Cloud Dance

賣出

30

46.15

2016.09.21 09:27

Yanagishita Cloud Dance

賣出

24

46.1

2016.09.21 09:33

Yanagishita Cloud Dance

賣出

2

45.8

2016.09.21 09:38

林明宏

賣出

10

49.8

2016.09.09 09:05

林明宏

賣出-已取消

1

--

未成交

林明宏

買進

10

49.5

2016.09.07 09:08

woods0598

強制回補

2

61.7

2016.09.05 01:00

claire wu(fb)

買進

10

63.5

2016.08.01 09:12

溫才昇

賣出

230

62

2016.07.26 12:38

m10102012

賣出

100

58.3

2016.07.11 10:22

m10102012

買進

100

58.7

2016.07.06 13:26

m10102012

買進-已取消

100

--

未成交

溫才昇

賣出-已取消

107

--

未成交

溫才昇

賣出-已取消

123

--

未成交

李峻凱

賣出

10

54.7

2016.04.08 09:07

Yanagishita Cloud Dance

買進-已取消

5

--

未成交

Yanagishita Cloud Dance

買進

5

55.4

2016.04.07 12:37

Yanagishita Cloud Dance

買進

10

55.8

2016.04.07 09:08

Yanagishita Cloud Dance

買進

20

55.8

2016.04.07 09:08

Yanagishita Cloud Dance

買進

50

55.8

2016.04.07 09:08

m10102012

賣出

7

56.8

2016.04.01 12:03

m10102012

賣出-已取消

7

--

未成交

m10102012

買進-已取消

20

--

未成交

m10102012

買進-已取消

100

--

未成交

m10102012

買進

2

59.4

2016.03.22 11:48

m10102012

買進

5

58.5

2016.03.21 09:36

李峻凱

買進

10

59.4

2016.03.17 09:18

溫才昇

買進

10

59.8

2016.03.15 09:08

溫才昇

買進

20

59.8

2016.03.15 09:08

溫才昇

買進-已取消

100

--

未成交

溫才昇

買進-已取消

100

--

未成交

溫才昇

買進-已取消

100

--

未成交

溫才昇

買進

100

59.5

2016.03.14 10:27

溫才昇

買進

100

59.5

2016.03.14 10:27

Yanagishita Cloud Dance

買進

20

59.2

2016.03.10 10:02

Yanagishita Cloud Dance

買進-已取消

20

--

未成交

woods0598

融券回補

3

52.1

2016.01.18 11:28

woods0598

賣出

1

53.8

2016.01.07 09:06

woods0598

融券賣出

5

54.3

2016.01.06 10:06

woods0598

買進

1

55.5

2016.01.05 09:04

yunghung1129

買進

1

57.4

2015.12.31 13:13

Angus Lin

賣出

1

58.8

2015.12.24 13:02

張仁瀚

賣出

3

58.9

2015.12.23 09:40

張仁瀚

賣出-已取消

3

--

未成交

張仁瀚

賣出-已取消

3

--

未成交

張仁瀚

已取消

3

58.8

2015.12.22 11:20

Angus Lin

買進

10

56.4

2015.12.14 09:09

Cheng Chih Chuang

賣出

1

68.3

2015.11.20 11:21

cccuhang

買進-已取消

2

--

未成交

Cheng Chih Chuang

買進

1

65.8

2015.11.13 09:05

吳志祥

買進

3

56.3

2015.08.13 10:27

吳志祥

買進-已取消

4

--

未成交

吳志祥

買進

10

56.4

2015.08.13 10:23

dickie

融券賣出-已取消

3

--

未成交

林明宏

融券回補

5

63.4

2015.05.15 09:03

林明宏

融券賣出

5

61.5

2015.05.11 09:06

孫煜翔

買進

20

62.6

2015.05.08 09:43

孫嘉呈

買進-已取消

100

--

未成交

孫嘉呈

買進-已取消

100

--

未成交

tonytyhuang

買進

20

72.3

2015.04.07 09:11

Michael1

賣出

1

75.9

2015.03.09 09:13

ttntuepio08

賣出

3

75.9

2015.03.09 09:13

ttntuepio08

買進

3

75.4

2015.03.05 09:08

Michael1

買進

1

73.8

2014.12.08 09:06

郎奇多

賣出

11

69.7

2014.11.17 09:07

郎奇多

賣出

4

69.1

2014.11.17 09:12

郎奇多

買進

1

66.2

2014.11.05 09:08

郎奇多

買進

1

66.2

2014.11.05 09:12

郎奇多

買進

1

66.6

2014.11.05 09:16

郎奇多

買進

2

66.5

2014.11.05 09:21

郎奇多

買進

9

66.2

2014.11.05 09:04

郎奇多

買進

1

66.2

2014.11.05 09:12

1111321

賣出

10

61.9

2014.10.28 09:05

1111321

買進

10

64.5

2014.10.22 09:05

Denny Lee

買進

5

62.5

2014.10.16 09:04

linlong3

賣出

1

76.8

2014.09.02 09:07

linlong3

買進

1

76.5

2014.09.01 09:10

楊秀英

賣出-已取消

10

--

未成交

楊秀英

賣出-已取消

10

--

未成交

楊秀英

賣出-已取消

10

--

未成交

楊秀英

買進

10

78.9

2014.08.21 09:06

Tina Chong

買進

2

77.2

2014.07.28 09:11

Chang Jy

買進-已取消

10

--

未成交

ChengYu Lin

買進

5

81.9

2014.06.03 12:14

ChengYu Lin

買進

3

83.4

2014.05.13 11:55

ChengYu Lin

買進

10

83.1

2014.05.13 11:49

Ho Cheok Lon

賣出

43

85.9

2014.05.06 09:04

Ho Cheok Lon

買進

36

105

2014.04.21 09:06

Ho Cheok Lon

買進

3

105

2014.04.21 09:10

Ho Cheok Lon

買進-已取消

11

--

未成交

Ho Cheok Lon

買進

2

105.5

2014.04.18 09:03

Ho Cheok Lon

買進

2

101.5

2014.04.16 10:30

davidmasterlin

賣出

10

104

2014.04.15 09:30

davidmasterlin

買進

10

106

2014.04.11 09:25

蔡宗憲

賣出

40

105

2014.03.10 09:07

linlong3

賣出

1

105

2014.02.20 10:10

蔡宗憲

買進

20

101.5

2014.02.14 11:48

linlong3

買進

1

102.5

2014.02.13 09:02