Shih Chang Chou

傳送訊息給 Shih Chang Chou

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Shih Chang Chou - 歷史績效

單月投資報酬率

10.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

19.7%

六個月投資報酬率

32.7%

一年投資報酬率

29.5%

夏普比率

2.3

Shih Chang Chou - 資產列表   info

總市值  :  

12,818,131

現金  :  

4,186,131 (32.7%)

持有股票之總市值  :  

8,632,000 (67.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

華通(2313)

3,460,000

7,370,000

基亞(3176)

-1,778,000

1,262,000

Shih Chang Chou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

強制回補

晶睿(3454)

20

76.7

2015.07.31 01:00

買進

華通(2313)

100

19.55

2014.09.09 12:01

買進

華通(2313)

100

19.55

2014.09.09 12:01

買進

基亞(3176)

20

152

2014.09.03 09:24

融券賣出

晶睿(3454)

20

97.8

2014.09.03 09:24

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.11

2019.07.11

華通(2313)

200000

160000

200000

2018.07.10

2018.07.10

華通(2313)

200000

240000

200000

2016.07.12

2016.07.15

華通(2313)

200000

200000

200000

2015.07.08

2015.07.08

華通(2313)

200000

120000

200000