Yang Yi Xin

傳送訊息給 Yang Yi Xin

分享這個頁面

Yang Yi Xin - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.3%

六個月投資報酬率

0.4%

一年投資報酬率

-0.2%

夏普比率

2

Yang Yi Xin - 資產列表   info

總市值  :  

10,349,489

現金  :  

9,257,617 (89.4%)

持有股票之總市值  :  

1,091,872 (10.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-34,728

135,872

台積電(2330)

351,000

732,000

富邦金(2881)

-37,500

224,000

Yang Yi Xin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

富邦金(2881)

5

52.3

2015.09.29 09:03

買進

台積電(2330)

3

127

2015.09.29 09:02

賣出

聯發科(2454)

1

237

2015.09.29 09:02

賣出

鴻友(2361)

5

1.5

2015.09.29 09:02

買進

聯發科(2454)

1

276.5

2015.09.15 09:01

買進

鴻友(2361)

5

1.55

2015.09.15 09:01

買進

鴻海(2317)

2

85.3

2015.09.15 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

2200

4400

1760

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

2200

4400

2200

2018.06.26

2018.06.26

富邦金(2881)

5000

11500

5000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

3000

24000

3000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

3000

21000

3000

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

2200

9900

2200

2016.09.02

2016.09.02

鴻海(2317)

2000

8000

2200

2016.06.27

2016.07.15

富邦金(2881)

5000

10000

5000

2016.06.27

2016.07.15

台積電(2330)

3000

18000

3000