Antifragile Lin

傳送訊息給 Antifragile Lin

被會員查詢次數: 38

分享這個頁面

Antifragile Lin - 歷史績效

單月投資報酬率

2.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-14%

六個月投資報酬率

19.4%

一年投資報酬率

-11.1%

夏普比率

1.6


投資概要

持有 大立光(3008) 3張,

賺得 2,610,000 (總市值的18.6%). 收盤價3635 , 成本價2765.

Antifragile Lin - 資產列表   info

總市值  :  

13,674,126

現金  :  

744,106 (5.4%)

持有股票之總市值  :  

12,930,020 (94.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

神隆(1789)

-179,310

241,890

大立光(3008)

2,895,000

11,190,000

KY貿聯(3665)

198,475

1,337,475

華研(8446)

21,155

160,655

Antifragile Lin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

華研(8446)

1

139.5

2016.06.01 10:40

買進

神隆(1789)

4

46.8

2016.06.01 09:55

買進

神隆(1789)

5

46.8

2016.06.01 09:55

買進

KY貿聯(3665)

1

189

2016.06.01 09:46

買進

KY貿聯(3665)

5

190

2016.06.01 09:36

買進

大立光(3008)

3

2765

2016.06.01 09:26

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.08.16

2018.08.16

大立光(3008)

3000

217500

3000

2018.08.02

2018.08.02

KY貿聯(3665)

6294

42956

6294

2018.07.26

2018.07.26

神隆(1789)

9734

4672

9734

2018.07.10

2018.07.10

華研(8446)

1100

5500

1265

2017.08.24

2017.08.24

華研(8446)

1000

5000

1100

2017.08.17

2017.08.17

大立光(3008)

3000

190500

3000

2017.08.10

2017.08.10

神隆(1789)

9360

2808

9734

2017.08.03

2017.08.03

KY貿聯(3665)

6294

39740

6294

2016.08.18

2016.08.18

大立光(3008)

3000

190500

3000

2016.08.10

2016.08.10

神隆(1789)

9000

2700

9360

2016.08.04

2016.08.04

KY貿聯(3665)

6000

32430

6294

2016.07.12

2016.07.15

華研(8446)

1000

4500

1000