Yi Yi Yi

傳送訊息給 Yi Yi Yi

分享這個頁面

Yi Yi Yi - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0.7%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

-1.1

Yi Yi Yi - 資產列表   info

總市值  :  

9,980,500

現金  :  

9,693,500 (97.1%)

持有股票之總市值  :  

287,000 (2.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

楠梓電(2316)

41,500

225,500

元晶(6443)

-61,000

61,500

Yi Yi Yi - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

楠梓電(2316)

10

18.4

2016.10.11 09:01

買進

元晶(6443)

10

12.25

2016.10.11 09:07