Zheng Kai-ting

傳送訊息給 Zheng Kai-ting

分享這個頁面

Zheng Kai-ting - 歷史績效

單月投資報酬率

4.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

12.9%

六個月投資報酬率

14.9%

一年投資報酬率

18.9%

夏普比率

2.5

Zheng Kai-ting - 資產列表   info

總市值  :  

11,094,200

現金  :  

1,716,200 (15.5%)

持有股票之總市值  :  

9,378,000 (84.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

936,200

9,140,000

千興(2025)

-212,000

238,000

Zheng Kai-ting - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

千興(2025)

100

4.5

2018.04.10 09:01

買進

台灣50(0050)

38

82.1

2018.04.10 09:00

買進

台灣50(0050)

62

82

2018.04.10 09:16

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

100000

70000

100000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

100000

230000

100000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

100000

70000

100000