Yi Feng Chen

傳送訊息給 Yi Feng Chen

分享這個頁面

Yi Feng Chen - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.4%

六個月投資報酬率

-0.1%

夏普比率

-0.6

Yi Feng Chen - 資產列表   info

總市值  :  

9,992,800

現金  :  

9,878,800 (98.9%)

持有股票之總市值  :  

114,000 (1.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

頎邦(6147)

-7,200

114,000

Yi Feng Chen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

頎邦(6147)

1

60.6

2018.09.25 09:11

買進

頎邦(6147)

1

60.6

2018.09.25 09:11