xuan.qie

傳送訊息給 xuan.qie

分享這個頁面

xuan.qie - 歷史績效

單月投資報酬率

-4.8%

更多資訊

夏普比率

-2.5


投資概要

持有 台積電(2330) 20張,

賠了 660,000 (總市值的-7.4%). 收盤價236 , 成本價269.

xuan.qie - 資產列表   info

總市值  :  

8,873,572

現金  :  

281,872 (3.2%)

持有股票之總市值  :  

8,591,700 (96.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

神隆(1789)

-18,500

241,500

中鋼特(2002A)

400

93,900

豐興(2015)

3,000

187,800

鴻海(2317)

-139,000

751,000

台積電(2330)

-660,000

4,720,000

正崴(2392)

-87,500

1,577,500

致伸(4915)

-78,000

1,020,000

xuan.qie - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

致伸(4915)

20

54.9

2019.05.16 09:04

買進

正崴(2392)

50

33.3

2019.05.16 09:02

買進

豐興(2015)

3

61.6

2019.05.16 09:48

賣出

滬深2X(00637L)

50

15.52

2019.05.15 09:00

買進

滬深2X(00637L)

50

18.41

2019.04.24 09:00

買進

台積電(2330)

10

269

2019.04.24 09:01

買進

台積電(2330)

10

269

2019.04.24 09:01

買進

鴻海(2317)

10

89

2019.04.24 09:01

買進

中鋼特(2002A)

1

46.7

2019.04.24 12:04

買進

中鋼特(2002A)

1

46.8

2019.04.24 13:04

買進

神隆(1789)

3

26

2019.04.24 09:00

買進

神隆(1789)

7

26

2019.04.24 09:06