LiPing Chang

傳送訊息給 LiPing Chang

分享這個頁面

LiPing Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0%

六個月投資報酬率

0.7%

夏普比率

2.1

LiPing Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,044,350

現金  :  

9,256,100 (92.2%)

持有股票之總市值  :  

788,250 (7.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

微星(2377)

33,400

100,500

京城銀(2809)

-1,550

30,550

統一超(2912)

66,500

317,500

宏正(6277)

3,500

81,200

群聯(8299)

-106,500

258,500

LiPing Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

統一超(2912)

1

251

2017.09.14 09:30

買進

群聯(8299)

1

365

2017.09.14 09:32

買進

宏正(6277)

1

77.7

2017.09.14 09:32

買進

京城銀(2809)

1

32.1

2017.09.14 09:30

買進

微星(2377)

1

67.1

2017.09.14 09:30

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.08.03

2018.08.03

宏正(6277)

1000

5500

1000

2018.08.01

2018.08.01

統一超(2912)

1000

25000

1000

2018.06.28

2018.06.28

群聯(8299)

1000

17000

1000

2018.06.05

2018.06.05

京城銀(2809)

1000

1500

1000