MauMauGou

傳送訊息給 MauMauGou

分享這個頁面

MauMauGou - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.5%

六個月投資報酬率

0.5%

一年投資報酬率

0.7%

夏普比率

-2.2


投資概要

2017年10月, 賣出 橘子(6180) 100張,

賠了 370,000 (總市值的-3.8%).

成交價75.1 ,

成本價78.8.

MauMauGou - 資產列表   info

總市值  :  

9,800,881

現金  :  

9,350,138 (95.4%)

持有股票之總市值  :  

450,743 (4.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

群光(2385)

92,742

450,743

MauMauGou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

橘子(6180)

100

75.1

2017.10.26 10:48

賣出

鉅祥(2476)

6

25.3

2017.10.11 09:03

賣出

鉅祥(2476)

4

25.5

2017.10.11 09:11

買進

橘子(6180)

100

78.8

2017.10.05 09:04

買進

群光(2385)

5

71.6

2017.09.30 09:01

買進

鉅祥(2476)

1

25.1

2017.09.26 09:02

買進

鉅祥(2476)

9

25.1

2017.09.26 09:10

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2021.04.09

2021.04.09

群光(2385)

5025

27637

5025

2020.04.09

2020.04.09

群光(2385)

5025

29647

5025

2019.06.25

2019.06.25

群光(2385)

5025

19095

5025

2018.07.19

2018.07.19

群光(2385)

5000

0

5025

2018.06.21

2018.06.21

群光(2385)

5000

22250

5000