Chung Cheng

傳送訊息給 Chung Cheng

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

Chung Cheng - 歷史績效

單月投資報酬率

-4.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

-10%

六個月投資報酬率

-11.7%

一年投資報酬率

-16.5%

夏普比率

0.4

Chung Cheng - 資產列表   info

總市值  :  

10,293,034

現金  :  

8,885,500 (86.3%)

持有股票之總市值  :  

1,407,534 (13.7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

旺宏(2337)

484,514

958,514

東貝(2499)

-141,400

89,100

筌寶(3489)

-123,279

357,720

長鴻(5506)

-1,000

2,200

Chung Cheng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

筌寶(3489)

1

10.9

2015.11.02 11:01

買進

筌寶(3489)

22

10.9

2015.11.02 12:50

買進

筌寶(3489)

1

10.9

2015.11.02 10:49

買進

筌寶(3489)

2

10.95

2015.11.02 12:42

買進

筌寶(3489)

2

11.2

2015.11.02 09:10

買進

筌寶(3489)

2

10.8

2015.11.02 12:21

買進

筌寶(3489)

7

10.85

2015.11.02 13:31

買進

筌寶(3489)

5

11.15

2015.11.02 09:05

買進

筌寶(3489)

1

10.9

2015.11.02 11:29

買進

筌寶(3489)

1

10.9

2015.11.02 13:23

買進

東貝(2499)

10

23.05

2015.11.02 09:03

買進

旺宏(2337)

100

4.74

2015.11.02 09:02

買進

長鴻(5506)

1

0.64

2015.11.02 09:06

買進

長鴻(5506)

4

0.64

2015.11.02 13:33

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.08.24

2018.08.24

旺宏(2337)

49200

49200

50184

2017.08.28

2017.08.28

旺宏(2337)

100000

0

49200

2017.07.11

2017.07.21

筌寶(3489)

44000

22000

44000

2016.11.04

2016.11.04

東貝(2499)

10000

3000

10000