Chia Huang Weng

傳送訊息給 Chia Huang Weng

2 個追蹤者

被會員查詢次數: 16

分享這個頁面

Chia Huang Weng - 歷史績效

單月投資報酬率

-2.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-7%

六個月投資報酬率

4.1%

夏普比率

2.8


投資概要

持有 美隆電(2477) 100張,

賠了 720,000 (總市值的-5.6%). 收盤價24.8 , 成本價32.

持有 鴻海(2317) 50張,

賠了 485,000 (總市值的-3.8%). 收盤價85 , 成本價94.7.

2018年01月, 賣出 合晶(6182) 250張,

賺得 4,387,500 (總市值的33.9%).

成交價49.7 ,

成本價32.2.

Chia Huang Weng - 資產列表   info

總市值  :  

12,860,225

現金  :  

6,415,225 (49.9%)

持有股票之總市值  :  

6,445,000 (50.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-660,000

4,075,000

美隆電(2477)

-830,000

2,370,000

Chia Huang Weng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

50

94.7

2018.01.29 11:35

買進

美隆電(2477)

100

32

2018.01.29 11:42

賣出

合晶(6182)

249

49.7

2018.01.29 11:11

賣出

合晶(6182)

1

49.7

2018.01.29 11:11

買進

合晶(6182)

50

32.15

2017.10.16 13:13

買進

合晶(6182)

100

32.15

2017.10.16 13:13

買進

合晶(6182)

100

32.15

2017.10.16 13:13