Zhang Shi-en

傳送訊息給 Zhang Shi-en

被會員查詢次數: 11

分享這個頁面

Zhang Shi-en - 歷史績效

單月投資報酬率

-1.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

-17.3%

六個月投資報酬率

-16.4%

一年投資報酬率

2.2%

夏普比率

1.7

Zhang Shi-en - 資產列表   info

總市值  :  

13,544,397

現金  :  

1,700,809 (12.6%)

持有股票之總市值  :  

11,843,588 (87.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

彰銀(2801)

2,358,548

11,843,588

Zhang Shi-en - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

彰銀(2801)

100

19.05

2014.08.25 09:21

買進

彰銀(2801)

100

19.05

2014.08.25 09:21

買進

彰銀(2801)

100

19.05

2014.08.25 09:21

賣出

群創(3481)

10

13.7

2014.08.22 09:05

買進

彰銀(2801)

100

18.85

2014.08.21 09:23

買進

彰銀(2801)

100

18.85

2014.08.21 09:23

買進

群創(3481)

10

14.05

2014.08.19 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.06

2019.08.06

彰銀(2801)

619273

396334

631658

2018.09.04

2018.09.04

彰銀(2801)

595455

267954

619273

2017.08.09

2017.08.09

彰銀(2801)

567100

238182

595455

2016.08.10

2016.08.10

彰銀(2801)

535000

187250

567100

2015.08.12

2015.08.12

彰銀(2801)

500000

100000

535000