Zhi Ming Sun

傳送訊息給 Zhi Ming Sun

被會員查詢次數: 6

分享這個頁面

Zhi Ming Sun - 歷史績效

單月投資報酬率

1.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

5.7%

六個月投資報酬率

3.1%

一年投資報酬率

-2.5%

夏普比率

1

Zhi Ming Sun - 資產列表   info

總市值  :  

11,042,000

現金  :  

1,891,000 (17.1%)

持有股票之總市值  :  

9,151,000 (82.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

807,500

4,170,000

味全(1201)

-208,000

546,000

國泰金(2882)

-585,000

4,435,000

Zhi Ming Sun - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

國泰金(2882)

100

50.2

2014.09.17 09:03

買進

味全(1201)

20

37.7

2014.09.16 13:26

買進

台灣50(0050)

50

67.25

2014.09.16 13:20

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

50000

115000

50000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

50000

35000

50000

2018.06.26

2018.06.26

國泰金(2882)

100000

250000

100000

2017.02.08

2017.02.08

台灣50(0050)

50000

85000

50000

2016.07.28

2016.08.02

台灣50(0050)

50000

42500

50000

2016.06.27

2016.07.15

國泰金(2882)

100000

200000

100000

2015.10.26

2015.10.26

台灣50(0050)

50000

100000

50000

2015.07.01

2015.07.01

國泰金(2882)

100000

200000

100000