Shih-Wei Wang

傳送訊息給 Shih-Wei Wang

分享這個頁面

Shih-Wei Wang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

-3.2%

六個月投資報酬率

-7.1%

一年投資報酬率

1.2%

夏普比率

-0.5


投資概要

持有 鴻海(2317) 50張,

賠了 545,000 (總市值的-5.7%). 收盤價87.3 , 成本價98.2.

Shih-Wei Wang - 資產列表   info

總市值  :  

9,580,483

現金  :  

5,747,973 (60%)

持有股票之總市值  :  

3,832,510 (40%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-1,454,237

3,455,760

中鼎(9933)

-180,850

376,750

Shih-Wei Wang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

50

98.2

2014.11.11 11:20

買進

中鼎(9933)

10

50.7

2014.11.11 11:18

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.25

2019.07.25

中鼎(9933)

11000

24805

11000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

46200

184800

46200

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

57750

115500

46200

2018.07.26

2018.07.26

中鼎(9933)

11000

35574

11000

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

57750

115500

57750

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

57750

259875

57750

2017.07.26

2017.07.26

中鼎(9933)

11000

28600

11000

2016.09.02

2016.09.02

鴻海(2317)

52500

210000

57750

2016.07.26

2016.07.26

中鼎(9933)

11000

26356

11000

2015.09.03

2015.09.03

鴻海(2317)

50000

190000

52500

2015.07.28

2015.07.28

中鼎(9933)

11000

24563

11000