ericsu1017

傳送訊息給 ericsu1017

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

ericsu1017 - 歷史績效

單月投資報酬率

-12.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

6.6%

六個月投資報酬率

-1.6%

一年投資報酬率

3.4%

夏普比率

-4.2


投資概要

持有 亞太電(3682) 600張,

賠了 3,120,000 (總市值的-54.2%). 收盤價10.1 , 成本價15.3.

持有 台積電(2330) 5張,

賺得 235,000 (總市值的4.1%). 收盤價192.5 , 成本價145.5.

ericsu1017 - 資產列表   info

總市值  :  

5,754,230

現金  :  

312,500 (5.4%)

持有股票之總市值  :  

5,441,730 (94.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台積電(2330)

937,500

1,665,000

亞太電(3682)

-5,373,253

3,776,730

ericsu1017 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

亞太電(3682)

100

15.25

2015.03.02 09:08

買進

台積電(2330)

5

145.5

2015.01.27 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.01.20

2020.01.20

亞太電(3682)

600000

0

393000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

5000

12500

5000

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

5000

10000

5000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

5000

40000

5000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

5000

40000

5000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

5000

35000

5000

2016.06.27

2016.07.15

台積電(2330)

5000

30000

5000

2015.06.29

2015.06.29

台積電(2330)

5000

22500

5000