Chang Wei Li

傳送訊息給 Chang Wei Li

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

Chang Wei Li - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.8%

六個月投資報酬率

0.7%

一年投資報酬率

0.7%

夏普比率

2

Chang Wei Li - 資產列表   info

總市值  :  

10,220,363

現金  :  

9,606,954 (94%)

持有股票之總市值  :  

613,409 (6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

和勤(1586)

209,307

570,509

台橡(2103)

-23,800

42,900

Chang Wei Li - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

和勤(1586)

2

27.7

2015.03.03 09:00

買進

和勤(1586)

5

27.8

2015.03.03 09:12

買進

和勤(1586)

3

27.9

2015.03.03 09:14

買進

和勤(1586)

3

27.7

2015.03.03 09:00

買進

台橡(2103)

2

33.35

2015.03.02 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.30

2019.08.30

台橡(2103)

2000

1960

2000

2019.08.23

2019.08.23

和勤(1586)

14337

7168

15053

2018.08.08

2018.08.08

和勤(1586)

14196

2853

14337

2018.07.18

2018.07.18

台橡(2103)

2000

1920

2000

2017.07.28

2017.07.28

台橡(2103)

2000

2000

2000

2016.08.25

2016.08.25

台橡(2103)

2000

2120

2000

2016.08.05

2016.08.05

和勤(1586)

13000

0

14196

2015.10.01

2015.10.01

和勤(1586)

13000

13793

13000

2015.08.25

2015.08.25

台橡(2103)

2000

3040

2000