Yi Feng Kung

傳送訊息給 Yi Feng Kung

被會員查詢次數: 12

分享這個頁面

Yi Feng Kung - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

-0.7%

一年投資報酬率

-1.4%

夏普比率

-2.2


投資概要

2015年03月, 賣出 鴻海(2317) 50張,

賺得 325,000 (總市值的3.5%).

成交價94.5 ,

成本價88.

Yi Feng Kung - 資產列表   info

總市值  :  

9,390,878

現金  :  

8,902,378 (94.8%)

持有股票之總市值  :  

488,500 (5.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

必翔(1729)

-400,000

173,000

晟鈦(3229)

-453,000

234,000

群創(3481)

-77,500

81,500

Yi Feng Kung - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

鴻海(2317)

50

94.5

2015.03.30 09:02

賣出

神隆(1789)

10

49.35

2015.03.18 09:00

賣出

台耀(4746)

7

68.9

2015.03.18 09:03

賣出

台耀(4746)

3

68.9

2015.03.18 09:09

買進

鴻海(2317)

50

88

2015.03.16 09:02

買進

必翔(1729)

10

57.3

2015.03.16 09:14

買進

神隆(1789)

10

49.6

2015.03.16 09:01

買進

晟鈦(3229)

10

34.5

2015.03.16 09:06

買進

台耀(4746)

10

70.2

2015.03.13 09:05

買進

晟鈦(3229)

10

34.2

2015.03.13 09:03

買進

群創(3481)

10

15.9

2015.03.13 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

10000

600

10000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

10000

8000

10000

2016.07.11

2016.07.11

群創(3481)

10000

2000

10000

2015.11.24

2015.11.24

必翔(1729)

10000

12000

10000

2015.07.09

2015.07.09

群創(3481)

10000

7000

10000