Wang Wang Ji

傳送訊息給 Wang Wang Ji

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Wang Wang Ji - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

-0.1%

一年投資報酬率

-0.1%

夏普比率

2.6

Wang Wang Ji - 資產列表   info

總市值  :  

10,359,400

現金  :  

9,686,500 (93.5%)

持有股票之總市值  :  

672,900 (6.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台塑化(6505)

170,000

578,400

全達(8068)

57,700

94,500

Wang Wang Ji - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

全達(8068)

1

12.3

2015.04.08 09:07

買進

全達(8068)

1

12.25

2015.04.02 09:34

買進

全達(8068)

1

12.25

2015.04.02 09:34

買進

台塑化(6505)

2

67.7

2015.04.01 12:03

買進

台塑化(6505)

2

67.7

2015.04.01 10:15

買進

台塑化(6505)

2

68.8

2015.03.26 13:30

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.06.20

2019.06.20

台塑化(6505)

6000

28800

6000

2018.07.04

2018.07.04

台塑化(6505)

6000

37800

6000

2017.07.20

2017.07.20

台塑化(6505)

6000

36000

6000

2016.07.04

2016.07.04

台塑化(6505)

6000

24000

6000

2015.07.02

2015.07.02

台塑化(6505)

6000

5100

6000