LeungKyle18

傳送訊息給 LeungKyle18

分享這個頁面

LeungKyle18 - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

-0%

一年投資報酬率

0.9%

夏普比率

2.8

LeungKyle18 - 資產列表   info

總市值  :  

10,177,640

現金  :  

9,860,190 (96.9%)

持有股票之總市值  :  

317,450 (3.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

佳和(1449)

9,890

18,250

台積電(2330)

145,000

292,000

大成糖(913889)

-17,750

7,200

LeungKyle18 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

大成糖(913889)

5

4.99

2015.06.26 09:07

買進

佳和(1449)

1

8.36

2015.06.26 09:00

買進

台積電(2330)

1

147

2015.06.26 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

1000

2500

1000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

1000

2500

1000

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

1000

2000

1000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

1000

8000

1000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

1000

8000

1000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

1000

7000

1000

2016.06.27

2016.07.15

台積電(2330)

1000

6000

1000

2015.06.29

2015.06.29

台積電(2330)

1000

4500

1000