Yu-Hsuan Huang

傳送訊息給 Yu-Hsuan Huang

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

Yu-Hsuan Huang - 歷史績效

單月投資報酬率

2.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

1%

六個月投資報酬率

2.9%

一年投資報酬率

9.4%

夏普比率

2.3

Yu-Hsuan Huang - 資產列表   info

總市值  :  

10,741,602

現金  :  

7,295,782 (67.9%)

持有股票之總市值  :  

3,445,820 (32.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

富邦金(2881)

-109,500

455,500

東碩(3272)

-217,000

322,000

寶雅(5904)

655,323

2,668,320

Yu-Hsuan Huang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

東碩(3272)

10

53.9

2015.08.18 13:13

買進

寶雅(5904)

3

328

2015.08.07 12:44

買進

富邦金(2881)

10

56.5

2015.08.04 12:05

買進

寶雅(5904)

3

343

2015.08.04 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.30

2019.07.30

東碩(3272)

10000

10000

10000

2019.07.04

2019.07.04

富邦金(2881)

10000

20000

10000

2019.06.14

2019.06.14

寶雅(5904)

6120

96390

6120

2018.08.14

2018.08.14

東碩(3272)

10000

13500

10000

2018.06.26

2018.06.26

富邦金(2881)

10000

23000

10000

2018.06.21

2018.06.21

寶雅(5904)

6120

79560

6120

2017.08.03

2017.08.03

東碩(3272)

10000

14900

10000

2017.07.26

2017.07.26

寶雅(5904)

6060

64842

6120

2016.08.08

2016.08.08

東碩(3272)

10000

17790

10000

2016.06.27

2016.07.15

富邦金(2881)

10000

20000

10000

2016.07.07

2016.07.07

寶雅(5904)

6000

52800

6060