Meng-Shiun Alex Shay

傳送訊息給 Meng-Shiun Alex Shay

被會員查詢次數: 23

分享這個頁面

Meng-Shiun Alex Shay - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.6%

六個月投資報酬率

0.9%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

-2.2

Meng-Shiun Alex Shay - 資產列表   info

總市值  :  

9,837,588

現金  :  

8,968,088 (91.2%)

持有股票之總市值  :  

869,500 (8.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

富邦金(2881)

-160,000

414,000

國泰金(2882)

-62,000

193,000

群創(3481)

-3,000

51,250

歐買尬(3687)

-63,750

211,250

Meng-Shiun Alex Shay - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

歐買尬(3687)

5

55

2015.08.10 09:05

買進

群創(3481)

5

10.85

2015.08.06 09:02

買進

國泰金(2882)

5

51

2015.08.06 09:01

買進

富邦金(2881)

10

57.4

2015.08.05 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.17

2020.07.17

群創(3481)

5000

500

5000

2020.07.08

2020.07.08

歐買尬(3687)

5000

345

5000

2020.07.01

2020.07.01

國泰金(2882)

5000

10000

5000

2020.07.01

2020.07.01

富邦金(2881)

10000

20000

10000

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

5000

300

5000

2019.07.04

2019.07.04

富邦金(2881)

10000

20000

10000

2019.07.01

2019.07.01

國泰金(2882)

5000

7500

5000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

5000

4000

5000

2018.06.26

2018.06.26

富邦金(2881)

10000

23000

10000

2018.06.26

2018.06.26

國泰金(2882)

5000

12500

5000

2016.06.27

2016.07.15

國泰金(2882)

5000

10000

5000

2016.06.27

2016.07.15

富邦金(2881)

10000

20000

10000

2016.07.11

2016.07.11

群創(3481)

5000

1000

5000