Yuan Kao

傳送訊息給 Yuan Kao

被會員查詢次數: 13

分享這個頁面

Yuan Kao - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

4

Yuan Kao - 資產列表   info

總市值  :  

10,230,224

現金  :  

10,230,224 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

Yuan Kao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

光明(4420)

2

63.2

2015.10.26 12:44

賣出

新傳媒(910708)

1

386

2015.10.26 12:45

賣出

新傳媒(910708)

1

386

2015.10.26 12:45

賣出

台積電(2330)

1

132

2015.10.02 11:50

賣出

台積電(2330)

1

132

2015.10.02 11:50

賣出

新光金(2888)

2

8.16

2015.09.22 10:19

賣出

統一超(2912)

2

210

2015.09.01 11:33

賣出

宏達電(2498)

4

45.8

2015.09.01 11:33

買進

台積電(2330)

1

124

2015.08.31 09:02

買進

台積電(2330)

1

122.5

2015.08.27 13:27

買進

光明(4420)

2

34.9

2015.08.26 11:53

買進

宏達電(2498)

2

41.25

2015.08.24 10:10

買進

新傳媒(910708)

2

307

2015.08.24 09:07

買進

新光金(2888)

2

7.35

2015.08.24 09:05

買進

統一超(2912)

2

211

2015.08.21 09:01

買進

宏達電(2498)

2

48.4

2015.08.21 09:01