Chen Feng-Shiun

傳送訊息給 Chen Feng-Shiun

被會員查詢次數: 12

分享這個頁面

Chen Feng-Shiun - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.3%

六個月投資報酬率

-0.1%

一年投資報酬率

1.8%

夏普比率

1.7

Chen Feng-Shiun - 資產列表   info

總市值  :  

10,108,910

現金  :  

9,469,044 (93.7%)

持有股票之總市值  :  

639,866 (6.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

力肯(1570)

-24,750

70,750

宏佳騰(1599)

80,781

318,780

新昕纖(4406)

-12,200

46,300

興采(4433)

-9,964

204,036

Chen Feng-Shiun - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

力肯(1570)

5

19.1

2015.08.24 09:01

買進

新昕纖(4406)

5

11.7

2015.08.24 09:06

買進

興采(4433)

5

42.8

2015.08.24 09:06

買進

宏佳騰(1599)

5

47.6

2015.08.24 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.29

2019.08.29

宏佳騰(1599)

6900

6900

8280

2019.08.01

2019.08.01

興采(4433)

5000

4405

5880

2019.07.04

2019.07.04

力肯(1570)

5000

4000

5000

2018.08.28

2018.08.28

宏佳騰(1599)

6900

6989

6900

2018.07.05

2018.07.05

力肯(1570)

5000

4000

5000

2018.07.02

2018.07.02

興采(4433)

5000

2500

5000

2017.08.29

2017.08.29

宏佳騰(1599)

5750

11500

6900

2017.07.13

2017.07.21

力肯(1570)

5000

2500

5000

2016.08.30

2016.08.30

興采(4433)

5000

5000

5000

2016.08.26

2016.08.26

宏佳騰(1599)

5000

15000

5750

2016.08.23

2016.08.23

力肯(1570)

5000

2500

5000

2015.09.02

2015.09.02

宏佳騰(1599)

5000

9750

5000