Ooscar Su

傳送訊息給 Ooscar Su

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

Ooscar Su - 歷史績效

單月投資報酬率

-3.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-3.9%

六個月投資報酬率

-4.9%

一年投資報酬率

13.9%

夏普比率

-0.2

Ooscar Su - 資產列表   info

總市值  :  

9,884,500

現金  :  

5,680,700 (57.5%)

持有股票之總市值  :  

4,203,800 (42.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

彩晶(6116)

77,500

153,800

巨大(9921)

-605,000

4,050,000

Ooscar Su - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

彩晶(6116)

10

3.87

2015.09.01 09:04

買進

巨大(9921)

8

235.5

2015.09.01 09:05

買進

巨大(9921)

2

235.5

2015.09.01 09:08

買進

彩晶(6116)

10

3.76

2015.08.31 09:07

買進

巨大(9921)

10

230

2015.08.31 09:08

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.19

2019.08.19

巨大(9921)

20000

92000

20000

2019.07.30

2019.07.30

彩晶(6116)

20000

6000

20000

2018.08.17

2018.08.17

巨大(9921)

20000

70000

20000

2018.07.05

2018.07.05

彩晶(6116)

20000

10000

20000

2017.08.24

2017.08.24

巨大(9921)

20000

100000

20000

2017.08.21

2017.08.21

彩晶(6116)

20000

10000

20000

2016.08.15

2016.08.15

巨大(9921)

20000

124000

20000