Hsuan Yu Huang

傳送訊息給 Hsuan Yu Huang

被會員查詢次數: 25

分享這個頁面

Hsuan Yu Huang - 歷史績效

單月投資報酬率

7%

更多資訊

三個月投資報酬率

7.2%

六個月投資報酬率

32.7%

一年投資報酬率

14.6%

夏普比率

3.9


投資概要

持有 上証2X(00633L) 300張,

賺得 804,000 (總市值的3.8%). 收盤價28.3 , 成本價25.6.

2016年01月, 賣出 日本反(00641R) 200張,

賺得 505,000 (總市值的2.4%).

成交價21.7 ,

成本價19.2.

Hsuan Yu Huang - 資產列表   info

總市值  :  

20,936,234

現金  :  

3,491,234 (16.7%)

持有股票之總市值  :  

17,445,000 (83.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

上証2X(00633L)

9,762,000

17,445,000

Hsuan Yu Huang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

強制回補

台積電(2330)

6

169

2016.07.15 06:53

買進

上証2X(00633L)

100

25.61

2016.01.27 09:00

買進

上証2X(00633L)

100

25.61

2016.01.27 09:00

買進

上証2X(00633L)

100

25.61

2016.01.27 09:00

賣出

元石油(00642U)

400

14.27

2016.01.26 09:00

買進

元石油(00642U)

100

13.63

2016.01.21 11:22

買進

元石油(00642U)

100

13.63

2016.01.21 11:22

買進

元石油(00642U)

100

13.63

2016.01.21 11:22

買進

元石油(00642U)

100

13.63

2016.01.21 11:22

融券回補

上証2X(00633L)

100

27.49

2016.01.21 10:14

賣出

日本反(00641R)

200

21.74

2016.01.21 10:14

融券賣出

上証2X(00633L)

50

35.8

2015.11.19 09:40

買進

日本反(00641R)

100

18.41

2015.11.19 09:40

融券賣出

上証2X(00633L)

50

30.39

2015.10.07 13:00

買進

日本反(00641R)

100

20.02

2015.10.06 12:44

融券回補

日本反(00641R)

100

20.02

2015.10.06 12:44

融券賣出

日本反(00641R)

100

20.04

2015.10.06 12:40

融券回補

華亞科(3474)

50

23

2015.10.06 09:10

賣出

元石油(00642U)

100

19.72

2015.10.06 09:08

融券賣出

華亞科(3474)

50

23.75

2015.10.05 11:21

買進

元石油(00642U)

100

19.39

2015.10.02 11:54

融券回補

漢微科(3658)

1

1255

2015.10.02 09:43

融券回補

上証2X(00633L)

4

28.01

2015.10.01 12:46

融券賣出

台積電(2330)

5

133

2015.10.01 12:44

融券回補

上証2X(00633L)

1

28.03

2015.10.01 12:34

融券賣出

漢微科(3658)

1

1310

2015.10.01 12:33

融券賣出

台積電(2330)

1

130.5

2015.09.18 09:01

融券賣出

上証2X(00633L)

5

29.23

2015.09.18 09:00