LJL

傳送訊息給 LJL

分享這個頁面

LJL - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

12.4%

六個月投資報酬率

23.7%

一年投資報酬率

38.4%

夏普比率

4.2


投資概要

持有 智邦(2345) 50張,

賺得 740,000 (總市值的3.6%). 收盤價35 , 成本價20.2.

LJL - 資產列表   info

總市值  :  

20,424,600

現金  :  

6,904,600 (33.8%)

持有股票之總市值  :  

13,520,000 (66.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

智邦(2345)

7,790,000

8,800,000

力成(6239)

1,135,000

4,720,000

LJL - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

力成(6239)

50

71.7

2015.11.05 10:35

買進

智邦(2345)

50

20.2

2015.10.28 09:52

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.01

2019.08.01

力成(6239)

50000

240000

50000

2019.07.11

2019.07.11

智邦(2345)

50000

199900

50000

2018.07.31

2018.07.31

力成(6239)

50000

225000

50000

2018.07.11

2018.07.11

智邦(2345)

50000

206550

50000

2017.08.01

2017.08.01

力成(6239)

50000

200000

50000

2017.07.11

2017.07.29

智邦(2345)

50000

155000

50000

2016.07.12

2016.07.15

智邦(2345)

50000

98150

50000

2016.06.24

2016.06.24

力成(6239)

50000

175000

50000