Ting Lu Wen

傳送訊息給 Ting Lu Wen

分享這個頁面

Ting Lu Wen - 歷史績效

單月投資報酬率

0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.5%

六個月投資報酬率

0.1%

一年投資報酬率

0.4%

夏普比率

3.6

Ting Lu Wen - 資產列表   info

總市值  :  

10,089,558

現金  :  

9,839,410 (97.5%)

持有股票之總市值  :  

250,148 (2.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

62,500

193,300

台達化(1309)

13,640

32,130

燁興(2007)

-2,442

6,778

今皓(3011)

-2,840

17,940

Ting Lu Wen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台灣50(0050)

2

65.4

2015.11.05 10:08

買進

燁興(2007)

2

4.61

2015.11.05 09:00

買進

今皓(3011)

1

7

2015.11.05 09:03

買進

今皓(3011)

1

6.89

2015.11.04 11:51

買進

今皓(3011)

1

6.89

2015.11.04 11:51

買進

台達化(1309)

1

9.24

2015.11.04 11:46

買進

台達化(1309)

1

9.25

2015.11.04 11:38

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.01.31

2020.01.31

台灣50(0050)

2000

5800

2000

2019.07.25

2019.07.25

台達化(1309)

2000

400

2040

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

2000

1400

2000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

2000

4600

2000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

2000

1400

2000

2017.11.27

2017.11.27

燁興(2007)

2000

0

1682

2017.02.08

2017.02.08

台灣50(0050)

2000

3400

2000

2016.07.28

2016.08.02

台灣50(0050)

2000

1700

2000