Chih Chieh Chuang

傳送訊息給 Chih Chieh Chuang

分享這個頁面

Chih Chieh Chuang - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

-0%

夏普比率

3.1

Chih Chieh Chuang - 資產列表   info

總市值  :  

10,017,791

現金  :  

9,967,266 (99.5%)

持有股票之總市值  :  

50,525 (0.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

勤益(1437)

12,175

23,625

友達(2409)

-120

19,000

群創(3481)

-1,880

7,900

Chih Chieh Chuang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

勤益(1437)

1

11.45

2016.01.15 09:00

買進

群創(3481)

1

9.78

2016.01.14 12:33

買進

友達(2409)

1

9.35

2016.01.14 09:01

買進

友達(2409)

1

9.77

2016.01.12 12:07

賣出

友達(2409)

1

9.71

2016.01.12 11:23

買進

友達(2409)

1

8.85

2016.01.11 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

1000

60

1000

2019.07.11

2019.07.11

友達(2409)

2000

1000

2000

2019.07.03

2019.07.03

勤益(1437)

1050

525

1050

2018.07.26

2018.07.26

勤益(1437)

1000

0

1050

2018.07.12

2018.07.12

友達(2409)

2000

3000

2000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

1000

800

1000

2018.06.28

2018.06.28

勤益(1437)

1000

500

1000

2016.07.11

2016.07.11

群創(3481)

1000

200

1000

2016.07.07

2016.07.07

友達(2409)

2000

700

2000