Thomas Kkj

傳送訊息給 Thomas Kkj

被會員查詢次數: 3

分享這個頁面

Thomas Kkj - 歷史績效

單月投資報酬率

-1.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

-5.7%

六個月投資報酬率

-3.3%

一年投資報酬率

-9.1%

夏普比率

-0.2


投資概要

持有 可成(2474) 15張,

賺得 647,505 (總市值的6.6%). 收盤價255.5 , 成本價212.3.

Thomas Kkj - 資產列表   info

總市值  :  

9,769,256

現金  :  

5,551,006 (56.8%)

持有股票之總市值  :  

4,218,250 (43.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

可成(2474)

-529,995

2,655,000

聯亞(3081)

-796,751

1,563,250

Thomas Kkj - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

可成(2474)

10

214

2016.01.18 09:04

買進

可成(2474)

5

209

2016.01.14 09:01

買進

聯亞(3081)

5

472

2016.01.14 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.16

2020.09.16

可成(2474)

15000

150000

15000

2020.09.03

2020.09.03

可成(2474)

15000

150000

15000

2020.06.24

2020.06.24

聯亞(3081)

6500

26000

6500

2019.09.16

2019.09.16

可成(2474)

15000

180000

15000

2019.06.13

2019.06.13

聯亞(3081)

6500

32506

6500

2018.09.18

2018.09.18

可成(2474)

15000

180000

15000

2018.06.14

2018.06.14

聯亞(3081)

6500

32500

6500

2017.09.14

2017.09.14

可成(2474)

15000

150000

15000

2016.09.08

2016.09.08

可成(2474)

15000

150000

15000

2016.08.02

2016.08.02

聯亞(3081)

5000

45000

6500