YuChen Peng

傳送訊息給 YuChen Peng

分享這個頁面

YuChen Peng - 歷史績效

單月投資報酬率

0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

0.6%

一年投資報酬率

0.3%

夏普比率

3.1

YuChen Peng - 資產列表   info

總市值  :  

10,088,384

現金  :  

9,812,043 (97.3%)

持有股票之總市值  :  

258,721 (2.6%)

融券部位   :  

17,620 (0.2%)

保証金   :  

15,120

融券部位損益  :  

2,500

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

正道(1506)

700

16,500

銘旺科(2429)

2,515

12,405

揚智(3041)

-11,100

12,500

KY臻鼎(4958)

43,100

114,500

台郡(6269)

23,617

102,817

融券部位股票

公司名稱

損益

保証金

更多資訊

如興(4414)

2,500

15,120

YuChen Peng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

強制回補

英業達(2356)

1

23.6

2016.07.15 06:56

強制回補

柏騰(3518)

1

26.9

2016.07.11 01:00

融券賣出

柏騰(3518)

1

26.55

2016.01.29 10:21

融券賣出

英業達(2356)

1

24.25

2016.01.29 10:20

融券賣出

如興(4414)

1

16.8

2016.01.29 10:22

買進

KY臻鼎(4958)

1

71.4

2016.01.29 10:22

買進

揚智(3041)

1

23.6

2016.01.29 10:17

買進

正道(1506)

1

15.8

2016.01.29 10:16

買進

銘旺科(2429)

1

9.89

2016.01.29 10:16

買進

台郡(6269)

1

79.2

2016.01.29 10:18

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.08

2019.07.08

KY臻鼎(4958)

1000

4460

1000

2019.01.02

2019.01.02

銘旺科(2429)

1000

0

734

2018.08.08

2018.08.08

台郡(6269)

1102

5526

1102

2018.07.13

2018.07.13

KY臻鼎(4958)

1000

3300

1000

2017.08.03

2017.08.03

台郡(6269)

1050

4678

1102

2016.09.08

2016.09.08

台郡(6269)

1000

4492

1050

2016.08.31

2016.08.31

KY臻鼎(4958)

1000

4500

1000