Liang Teng

傳送訊息給 Liang Teng

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

Liang Teng - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.3%

六個月投資報酬率

0.2%

一年投資報酬率

0.5%

夏普比率

1.8

Liang Teng - 資產列表   info

總市值  :  

10,043,960

現金  :  

9,959,260 (99.2%)

持有股票之總市值  :  

84,700 (0.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

圓展(3669)

53,850

68,500

萬在(4543)

-15,000

16,200

Liang Teng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

圓展(3669)

1

14.65

2016.04.25 09:41

買進

萬在(4543)

1

31.2

2016.04.25 09:05

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

萬在(4543)

1000

712

1000

2020.06.30

2020.06.30

圓展(3669)

1000

500

1000

2019.07.24

2019.07.24

萬在(4543)

1000

999

1000

2019.06.28

2019.06.28

圓展(3669)

1000

400

1000

2018.07.24

2018.07.24

萬在(4543)

1000

300

1000

2018.06.26

2018.06.26

圓展(3669)

1000

399

1000

2017.07.18

2017.07.21

萬在(4543)

1000

400

1000

2016.06.27

2016.07.15

圓展(3669)

1000

200

1000

2016.07.07

2016.07.07

萬在(4543)

1000

1200

1000