Chu Hung Lin

傳送訊息給 Chu Hung Lin

分享這個頁面

Chu Hung Lin - 歷史績效

單月投資報酬率

0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.4%

六個月投資報酬率

1.1%

一年投資報酬率

2%

夏普比率

3.5

Chu Hung Lin - 資產列表   info

總市值  :  

10,583,093

現金  :  

8,412,493 (79.5%)

持有股票之總市值  :  

2,170,600 (20.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

仁寶(2324)

-111,100

1,929,100

智邦(2345)

196,100

241,500

Chu Hung Lin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

仁寶(2324)

100

20.2

2016.06.21 09:01

買進

仁寶(2324)

1

20.2

2016.06.21 09:01

買進

智邦(2345)

1

45.4

2016.06.21 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.15

2019.07.15

仁寶(2324)

101000

121200

101000

2019.07.11

2019.07.11

智邦(2345)

1000

3998

1000

2018.07.23

2018.07.23

仁寶(2324)

101000

121200

101000

2018.07.11

2018.07.11

智邦(2345)

1000

4131

1000

2017.07.11

2017.07.29

智邦(2345)

1000

3100

1000

2017.07.27

2017.07.27

仁寶(2324)

101000

121200

101000

2016.07.26

2016.07.26

仁寶(2324)

101000

121301

101000

2016.07.12

2016.07.15

智邦(2345)

1000

1963

1000