Keng-Chu Chou

傳送訊息給 Keng-Chu Chou

被會員查詢次數: 17

分享這個頁面

Keng-Chu Chou - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

-4.4%

六個月投資報酬率

-1.3%

一年投資報酬率

9.1%

夏普比率

-1.4


投資概要

持有 樂陞(3662) 110張,

賠了 1,084,500 (總市值的-11.4%). 收盤價13.2 , 成本價23.1.

Keng-Chu Chou - 資產列表   info

總市值  :  

9,472,500

現金  :  

2,968,500 (31.3%)

持有股票之總市值  :  

6,504,000 (68.7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

仁寶(2324)

-90,000

1,840,000

台積電(2330)

1,055,000

2,920,000

樂陞(3662)

-1,084,501

1,452,000

奧斯特(8080)

-1,068,000

292,000

Keng-Chu Chou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

樂陞(3662)

100

21.6

2016.10.07 09:04

買進

台積電(2330)

10

186.5

2016.10.04 13:01

買進

奧斯特(8080)

100

13.6

2016.10.04 13:16

買進

仁寶(2324)

100

19.3

2016.09.29 11:56

買進

樂陞(3662)

10

37.65

2016.09.29 11:57

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

10000

25000

10000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

10000

25000

10000

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

10000

20000

10000

2019.07.15

2019.07.15

仁寶(2324)

100000

120000

100000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

10000

80000

10000

2018.07.23

2018.07.23

仁寶(2324)

100000

120000

100000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

10000

80000

10000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

10000

70000

10000

2017.07.27

2017.07.27

仁寶(2324)

100000

120000

100000