Yongbang Chen

傳送訊息給 Yongbang Chen

分享這個頁面

Yongbang Chen - 歷史績效

單月投資報酬率

0.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.8%

六個月投資報酬率

-1.9%

一年投資報酬率

-2.7%

夏普比率

-2.7

Yongbang Chen - 資產列表   info

總市值  :  

8,424,970

現金  :  

7,361,850 (87.4%)

持有股票之總市值  :  

1,063,120 (12.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

宏達電(2498)

-1,002,000

620,000

及成(3095)

-24,930

73,720

南璋(4712)

-52,500

121,000

松崗(6240)

-503,201

248,400

Yongbang Chen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

宏達電(2498)

20

81.1

2016.12.14 09:03

買進

及成(3095)

2

2.67

2016.12.14 09:04

買進

及成(3095)

6

2.67

2016.12.14 09:31

買進

及成(3095)

4

2.55

2016.12.14 10:06

買進

及成(3095)

9

2.55

2016.12.14 10:36

買進

及成(3095)

5

2.55

2016.12.14 11:07

買進

及成(3095)

5

2.55

2016.12.14 12:07

買進

及成(3095)

5

2.66

2016.12.14 12:37

買進

及成(3095)

2

2.67

2016.12.14 13:07

買進

松崗(6240)

7

41

2016.12.14 09:07

買進

松崗(6240)

1

42.1

2016.12.14 09:15

買進

松崗(6240)

4

43

2016.12.14 09:24

買進

松崗(6240)

1

43

2016.12.14 10:21

買進

松崗(6240)

1

42.1

2016.12.14 10:30

買進

松崗(6240)

1

40.85

2016.12.14 11:41

買進

松崗(6240)

1

42

2016.12.14 12:10

買進

松崗(6240)

1

41.05

2016.12.14 12:50

買進

松崗(6240)

1

41.5

2016.12.14 13:14

買進

南璋(4712)

10

17.35

2016.12.14 09:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.19

2019.08.19

宏達電(2498)

20000

7600

20000