Kin Shing Leung

傳送訊息給 Kin Shing Leung

被會員查詢次數: 9

分享這個頁面

Kin Shing Leung - 歷史績效

單月投資報酬率

-2.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

-6.9%

六個月投資報酬率

-3.1%

一年投資報酬率

-4.4%

夏普比率

2.5


投資概要

持有 統一超(2912) 50張,

賺得 900,000 (總市值的5.2%). 收盤價180 , 成本價162.

Kin Shing Leung - 資產列表   info

總市值  :  

17,260,660

現金  :  

3,989,060 (23.1%)

持有股票之總市值  :  

13,271,600 (76.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

宏達電(2498)

-1,548,402

171,600

統一超(2912)

5,000,000

13,100,000

Kin Shing Leung - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

宏達電(2498)

1

280

2013.01.24 09:01

買進

統一超(2912)

50

162

2013.01.22 09:01

買進

宏達電(2498)

5

288

2013.01.22 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.05

2020.08.05

統一超(2912)

50000

450000

50000

2019.08.19

2019.08.19

宏達電(2498)

6000

2280

6000

2019.07.31

2019.07.31

統一超(2912)

50000

440000

50000

2018.08.01

2018.08.01

統一超(2912)

50000

1250000

50000

2017.08.02

2017.08.02

統一超(2912)

50000

400000

50000

2016.08.03

2016.08.03

統一超(2912)

50000

360000

50000

2015.08.11

2015.08.11

宏達電(2498)

6000

2280

6000

2015.08.04

2015.08.04

統一超(2912)

50000

350000

50000

2014.08.06

2014.08.06

統一超(2912)

50000

300000

50000

2013.08.07

2013.08.08

統一超(2912)

50000

242500

50000

2013.07.23

2013.07.23

宏達電(2498)

6000

12000

6000