Zhang Yongqi

傳送訊息給 Zhang Yongqi

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

Zhang Yongqi - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.2%

六個月投資報酬率

3.8%

一年投資報酬率

3.9%

夏普比率

1.6

Zhang Yongqi - 資產列表   info

總市值  :  

10,662,490

現金  :  

8,746,490 (82%)

持有股票之總市值  :  

1,916,000 (18%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

新纖(1409)

270,000

1,345,000

大毅(2478)

304,500

571,000

Zhang Yongqi - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

新纖(1409)

100

10.75

2017.02.03 09:00

買進

大毅(2478)

10

26.65

2017.01.25 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.08.28

2018.08.28

新纖(1409)

100000

50000

100000

2018.08.02

2018.08.02

大毅(2478)

10000

8000

10000

2017.08.28

2017.08.28

新纖(1409)

100000

25000

100000

2017.08.02

2017.08.02

大毅(2478)

10000

4990

10000