Burgess

傳送訊息給 Burgess

被會員查詢次數: 6

分享這個頁面

Burgess - 歷史績效

單月投資報酬率

0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-6.3%

六個月投資報酬率

3%

一年投資報酬率

4.9%

夏普比率

1.1


投資概要

持有 KY貿聯(3665) 50張,

賺得 1,750,000 (總市值的14.6%). 收盤價222 , 成本價187.

Burgess - 資產列表   info

總市值  :  

11,958,650

現金  :  

1,133,950 (9.5%)

持有股票之總市值  :  

10,824,700 (90.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

KY貿聯(3665)

1,075,000

10,425,000

TPK(3673)

-169,300

399,700

Burgess - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

TPK(3673)

2

81

2017.02.15 12:18

買進

TPK(3673)

5

81.4

2017.02.15 11:58

買進

KY貿聯(3665)

50

187

2017.02.15 09:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.02

2019.08.02

KY貿聯(3665)

50000

375000

50000

2018.08.02

2018.08.02

KY貿聯(3665)

50000

341250

50000

2018.07.10

2018.07.10

TPK(3673)

7000

21000

7000

2017.08.03

2017.08.03

KY貿聯(3665)

50000

315700

50000