cscscscs22

傳送訊息給 cscscscs22

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

cscscscs22 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

5.3%

六個月投資報酬率

7.3%

一年投資報酬率

9.9%

夏普比率

3.9

cscscscs22 - 資產列表   info

總市值  :  

13,861,712

現金  :  

9,571,712 (69.1%)

持有股票之總市值  :  

4,290,000 (30.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

大統益(1232)

2,964,000

4,290,000

cscscscs22 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

大統益(1232)

5

51

2010.11.15 12:25

買進

大統益(1232)

5

51

2010.11.15 12:25

買進

大統益(1232)

5

51

2010.11.15 12:25

買進

大統益(1232)

1

51

2010.11.15 12:25

買進

大統益(1232)

5

51

2010.11.15 12:25

買進

大統益(1232)

5

51

2010.11.15 12:25

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.09

2020.07.09

大統益(1232)

26000

130000

26000

2019.07.10

2019.07.10

大統益(1232)

26000

130000

26000

2018.07.16

2018.07.16

大統益(1232)

26000

130000

26000

2016.07.05

2016.07.05

大統益(1232)

26000

130000

26000

2015.07.15

2015.07.15

大統益(1232)

26000

130000

26000

2014.07.02

2014.07.02

大統益(1232)

26000

98800

26000

2013.07.02

2013.07.02

大統益(1232)

26000

72800

26000

2012.07.04

2012.07.04

大統益(1232)

26000

78000

26000