susan huang(chubby)

傳送訊息給 susan huang(chubby)

分享這個頁面

susan huang(chubby) - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.4%

六個月投資報酬率

0.5%

一年投資報酬率

-0.5%

夏普比率

-2.1

susan huang(chubby) - 資產列表   info

總市值  :  

9,729,500

現金  :  

9,440,000 (97%)

持有股票之總市值  :  

289,500 (3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

基因(6130)

-270,500

289,500

susan huang(chubby) - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

基因(6130)

10

56

2017.06.15 09:04