murphys

傳送訊息給 murphys

被會員查詢次數: 14

分享這個頁面

murphys - 歷史績效

單月投資報酬率

2.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

4.1%

六個月投資報酬率

-5.3%

一年投資報酬率

18.6%

夏普比率

-0.5


投資概要

持有 奇力新(2456) 40張,

賺得 608,000 (總市值的6.6%). 收盤價102.5 , 成本價87.3.

持有 大立光(3008) 1張,

賺得 985,000 (總市值的10.7%). 收盤價5985 , 成本價5000.

murphys - 資產列表   info

總市值  :  

9,213,382

現金  :  

2,088,542 (22.7%)

持有股票之總市值  :  

7,124,840 (77.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

FB科技(0052)

18,620

63,450

FB金融(0059)

64,650

239,450

奇力新(2456)

-975,065

2,516,940

大立光(3008)

-695,000

4,305,000

murphys - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

景碩(3189)

10

80.2

2017.07.17 09:59

買進

景碩(3189)

10

78.8

2017.05.22 09:47

買進

奇力新(2456)

20

87.9

2017.05.17 09:02

買進

奇力新(2456)

20

86.7

2017.05.17 09:16

買進

FB金融(0059)

1

34.96

2017.05.10 09:55

買進

FB金融(0059)

2

34.96

2017.05.10 09:55

買進

FB金融(0059)

2

34.96

2017.05.10 09:55

買進

大立光(3008)

1

5000

2017.05.04 09:02

買進

FB科技(0052)

1

44.83

2017.05.03 09:20

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.06

2019.08.06

大立光(3008)

1000

68000

1000

2019.07.04

2019.07.04

奇力新(2456)

28440

227121

28440

2019.05.02

2019.05.02

FB科技(0052)

1000

1047

1000

2018.10.12

2018.10.12

奇力新(2456)

40000

115480

28440

2018.08.16

2018.08.16

大立光(3008)

1000

72500

1000

2018.07.05

2018.07.05

奇力新(2456)

40000

77800

40000

2018.05.03

2018.05.03

FB科技(0052)

1000

1720

1000

2017.08.17

2017.08.17

大立光(3008)

1000

63500

1000

2017.07.27

2017.07.27

奇力新(2456)

40000

160000

40000

2017.05.03

2017.07.21

FB科技(0052)

1000

1410

1000