MaceSwordFish2

傳送訊息給 MaceSwordFish2

分享這個頁面

MaceSwordFish2 - 歷史績效

單月投資報酬率

-3.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-1.9%

六個月投資報酬率

-5.6%

一年投資報酬率

5.4%

夏普比率

-0.5


投資概要

持有 大立光(3008) 1張,

賺得 670,000 (總市值的6.9%). 收盤價5365 , 成本價4695.

MaceSwordFish2 - 資產列表   info

總市值  :  

9,682,895

現金  :  

5,188,895 (53.6%)

持有股票之總市值  :  

4,494,000 (46.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

大立光(3008)

-660,000

4,035,000

凡甲(3526)

49,500

459,000

MaceSwordFish2 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

凡甲(3526)

5

81.9

2017.06.15 11:22

買進

大立光(3008)

1

4695

2017.06.15 11:16

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.21

2020.07.21

凡甲(3526)

5000

26740

5000

2019.08.06

2019.08.06

大立光(3008)

1000

68000

1000

2019.07.22

2019.07.22

凡甲(3526)

5000

26000

5000

2018.08.16

2018.08.16

大立光(3008)

1000

72500

1000

2018.07.27

2018.07.27

凡甲(3526)

5000

12655

5000

2017.08.17

2017.08.17

大立光(3008)

1000

63500

1000

2017.07.13

2017.07.21

凡甲(3526)

5000

24000

5000