Pei-Jun Huang

傳送訊息給 Pei-Jun Huang

分享這個頁面

Pei-Jun Huang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.3%

六個月投資報酬率

0.4%

一年投資報酬率

0.6%

夏普比率

3.2

Pei-Jun Huang - 資產列表   info

總市值  :  

10,058,111

現金  :  

9,868,638 (98.1%)

持有股票之總市值  :  

189,473 (1.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台新金(2887)

1,473

15,873

原相(3227)

34,000

144,000

台汽電(8926)

6,450

29,600

Pei-Jun Huang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

原相(3227)

1

110

2017.08.11 09:03

買進

台新金(2887)

1

14.4

2017.08.07 10:38

買進

台汽電(8926)

1

23.15

2017.08.07 10:39

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.12

2019.08.12

台新金(2887)

1088

552

1110

2019.07.11

2019.07.11

原相(3227)

1000

5274

1000

2019.07.09

2019.07.09

台汽電(8926)

1000

1500

1000

2018.08.22

2018.08.22

台新金(2887)

1043

565

1088

2018.08.21

2018.08.21

原相(3227)

1000

4471

1000

2018.07.10

2018.07.10

台汽電(8926)

1000

1300

1000

2017.08.17

2017.08.17

原相(3227)

1000

2001

1000

2017.08.16

2017.08.16

台新金(2887)

1000

525

1043