LiPing Chang

傳送訊息給 LiPing Chang

分享這個頁面

LiPing Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

0.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.6%

六個月投資報酬率

-0.1%

一年投資報酬率

0.4%

夏普比率

1.9

LiPing Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,096,450

現金  :  

9,296,900 (92.1%)

持有股票之總市值  :  

799,550 (7.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

微星(2377)

36,400

103,500

京城銀(2809)

1,150

33,250

統一超(2912)

47,500

298,500

宏正(6277)

9,600

87,300

群聯(8299)

-88,000

277,000

LiPing Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

統一超(2912)

1

251

2017.09.14 09:30

買進

群聯(8299)

1

365

2017.09.14 09:32

買進

宏正(6277)

1

77.7

2017.09.14 09:32

買進

京城銀(2809)

1

32.1

2017.09.14 09:30

買進

微星(2377)

1

67.1

2017.09.14 09:30

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.26

2019.08.26

微星(2377)

1000

5000

1000

2019.07.31

2019.07.31

統一超(2912)

1000

8800

1000

2019.07.25

2019.07.25

宏正(6277)

1000

8000

1000

2019.07.09

2019.07.09

京城銀(2809)

1000

1500

1000

2019.06.27

2019.06.27

群聯(8299)

1000

13000

1000

2018.08.22

2018.08.22

微星(2377)

1000

4500

1000

2018.08.03

2018.08.03

宏正(6277)

1000

5500

1000

2018.08.01

2018.08.01

統一超(2912)

1000

25000

1000

2018.06.28

2018.06.28

群聯(8299)

1000

17000

1000

2018.06.05

2018.06.05

京城銀(2809)

1000

1500

1000