andy huang(lun)

傳送訊息給 andy huang(lun)

分享這個頁面

andy huang(lun) - 歷史績效

單月投資報酬率

-2.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

8.4%

夏普比率

2


投資概要

2018年02月, 賣出 台積電(2330) 30張,

賺得 460,000 (總市值的4.2%).

成交價247 ,

成本價231.7.

2018年03月, 賣出 旺宏(2337) 100張,

賺得 622,381 (總市值的5.7%).

成交價49.4 ,

成本價43.1.

andy huang(lun) - 資產列表   info

總市值  :  

10,870,666

現金  :  

5,896,666 (54.2%)

持有股票之總市值  :  

4,974,000 (45.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-265,998

4,974,000

andy huang(lun) - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

50

82.4

2018.04.24 09:00

賣出

旺宏(2337)

100

49.35

2018.03.16 09:02

買進

旺宏(2337)

100

42.9

2018.03.01 09:01

賣出

台積電(2330)

30

247

2018.02.26 09:02

買進

台積電(2330)

10

234

2018.01.11 09:16

買進

台積電(2330)

10

241

2017.11.09 09:02

買進

台積電(2330)

10

220

2017.09.20 09:40

買進

鴻海(2317)

10

112

2017.09.19 09:45

賣出

旺宏(2337)

5

49.85

2017.09.18 11:01

賣出

華邦電(2344)

20

25.85

2017.09.18 09:02

買進

華邦電(2344)

20

22.85

2017.09.14 09:20

買進

旺宏(2337)

5

47.65

2017.09.14 09:01