Huang ChiCheng

傳送訊息給 Huang ChiCheng

分享這個頁面

Huang ChiCheng - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.1%

六個月投資報酬率

-0.1%

一年投資報酬率

-0%

夏普比率

1.7

Huang ChiCheng - 資產列表   info

總市值  :  

10,018,970

現金  :  

9,860,220 (98.4%)

持有股票之總市值  :  

158,750 (1.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

亞泥(1102)

17,450

44,700

正新(2105)

-18,950

34,750

新產(2850)

9,350

35,750

富邦金(2881)

-4,550

43,550

Huang ChiCheng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

正新(2105)

1

53.7

2017.11.16 09:01

買進

富邦金(2881)

1

48.1

2017.11.02 09:02

買進

新產(2850)

1

26.4

2017.10.31 09:02

買進

亞泥(1102)

1

27.25

2017.09.15 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.24

2019.07.24

亞泥(1102)

1000

2800

1000

2019.07.22

2019.07.22

正新(2105)

1000

1100

1000

2019.07.04

2019.07.04

富邦金(2881)

1000

2000

1000

2019.07.02

2019.07.02

新產(2850)

1000

2650

1000

2018.08.30

2018.08.30

亞泥(1102)

1000

1200

1000

2018.07.13

2018.07.13

正新(2105)

1000

1800

1000

2018.07.05

2018.07.05

新產(2850)

1000

1820

1000

2018.06.26

2018.06.26

富邦金(2881)

1000

2300

1000