HarveySr

傳送訊息給 HarveySr

分享這個頁面

HarveySr - 歷史績效

單月投資報酬率

3.6%

更多資訊

三個月投資報酬率

15.1%

六個月投資報酬率

25.2%

一年投資報酬率

8.9%

夏普比率

1.1


投資概要

持有 捷波(6161) 60張,

賺得 405,000 (總市值的3.7%). 收盤價21.7 , 成本價14.9.

持有 宜鼎(5289) 20張,

賺得 330,000 (總市值的3%). 收盤價153.5 , 成本價137.

HarveySr - 資產列表   info

總市值  :  

10,847,126

現金  :  

626,766 (5.8%)

持有股票之總市值  :  

10,220,360 (94.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

嘉澤(3533)

392,000

1,820,000

逸昌科技(3567)

-80,000

1,460,000

宜鼎(5289)

-329,806

2,410,200

捷波(6161)

426,000

1,320,000

晶焱(6411)

64,160

1,840,160

F-鈺齊(9802)

-130,000

1,370,000

HarveySr - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

嘉澤(3533)

3

178.5

2017.11.22 10:24

買進

嘉澤(3533)

5

178.5

2017.11.22 10:24

買進

捷波(6161)

20

14.9

2017.11.22 10:25

買進

捷波(6161)

20

14.9

2017.11.22 10:25

買進

捷波(6161)

20

14.9

2017.11.22 10:25

賣出

盛群(6202)

20

77.9

2017.11.21 11:31

買進

逸昌科技(3567)

50

30.8

2017.11.16 11:42

買進

盛群(6202)

20

76.6

2017.11.16 11:33

買進

晶焱(6411)

20

88.8

2017.11.16 11:33

買進

F-鈺齊(9802)

20

75

2017.11.16 11:28

買進

宜鼎(5289)

20

137

2017.11.16 11:28

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.08.30

2018.08.30

宜鼎(5289)

20000

112180

20600

2018.07.31

2018.07.31

嘉澤(3533)

8000

44000

8000

2018.07.25

2018.07.25

逸昌科技(3567)

50000

115000

50000

2018.07.19

2018.07.19

晶焱(6411)

20000

64000

21200

2018.07.09

2018.07.09

捷波(6161)

60000

66000

60000

2018.07.09

2018.07.09

F-鈺齊(9802)

20000

82260

20000