Ya Wen Chang

傳送訊息給 Ya Wen Chang

分享這個頁面

Ya Wen Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.1%

六個月投資報酬率

0.4%

一年投資報酬率

0.2%

夏普比率

-0.8

Ya Wen Chang - 資產列表   info

總市值  :  

9,988,700

現金  :  

9,881,500 (98.9%)

持有股票之總市值  :  

107,200 (1.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

全友(2305)

-14,800

79,700

迎輝(3523)

3,500

27,500

Ya Wen Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

迎輝(3523)

2

12

2017.11.27 09:38

買進

全友(2305)

10

9.45

2017.11.27 09:35