ji32k7vmo6cl4

傳送訊息給 ji32k7vmo6cl4

分享這個頁面

ji32k7vmo6cl4 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0%

六個月投資報酬率

-0.2%

一年投資報酬率

-0.4%

夏普比率

-1

ji32k7vmo6cl4 - 資產列表   info

總市值  :  

9,936,100

現金  :  

9,521,100 (95.8%)

持有股票之總市值  :  

415,000 (4.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

宏碁(2353)

-30,000

179,000

華晶科(3059)

-109,000

236,000

ji32k7vmo6cl4 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

聯發科(2454)

5

300

2018.01.03 10:16

買進

宏碁(2353)

10

20.9

2017.12.11 10:45

買進

華晶科(3059)

10

34.5

2017.12.11 10:46

買進

聯發科(2454)

5

289

2017.12.08 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.09.17

2019.09.17

華晶科(3059)

10000

4970

10000

2019.07.04

2019.07.04

宏碁(2353)

10000

7700

10000

2018.08.17

2018.08.17

華晶科(3059)

10000

4930

10000

2018.07.05

2018.07.05

宏碁(2353)

10000

7000

10000