ji32k7vmo6cl4

傳送訊息給 ji32k7vmo6cl4

分享這個頁面

ji32k7vmo6cl4 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.1%

六個月投資報酬率

0.5%

一年投資報酬率

0.1%

夏普比率

-0.4

ji32k7vmo6cl4 - 資產列表   info

總市值  :  

9,971,370

現金  :  

9,528,870 (95.6%)

持有股票之總市值  :  

442,500 (4.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

宏碁(2353)

-34,500

174,500

華晶科(3059)

-77,000

268,000

ji32k7vmo6cl4 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

聯發科(2454)

5

300

2018.01.03 10:16

買進

宏碁(2353)

10

20.9

2017.12.11 10:45

買進

華晶科(3059)

10

34.5

2017.12.11 10:46

買進

聯發科(2454)

5

289

2017.12.08 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.02

2020.07.02

宏碁(2353)

10000

7770

10000

2019.09.17

2019.09.17

華晶科(3059)

10000

4970

10000

2019.07.04

2019.07.04

宏碁(2353)

10000

7700

10000

2018.08.17

2018.08.17

華晶科(3059)

10000

4930

10000

2018.07.05

2018.07.05

宏碁(2353)

10000

7000

10000